Adres : -
Telefon : -
E-Posta : -
Üyelik Tarihi : 23 Temmuz 2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından
sorumlu kuruluş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.
ORGANİZASYON YAPISI
Teknik Birimlerimiz
• İş Güvenliği Daire Başkanlığı
• İş Sağlığı Daire Başkanlığı
• Mevzuat, İstatistik ve Piyasa Gözetim Daire Başkanlığı
• Organizasyon ve Yayın Daire Başkanlığı
İdari Birimlerimiz
• Personel Daire Başkanlığı
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
GÖREVLERİMİZ
• Mevzuat çalışmaları yapmak,
• Ulusal politikalar belirleyerek, programlar hazırlamak,
• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyon yapmak,
• Ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim,
danışmanlık, uzmanlık çalışmaları yapmak ve bunları
yapan kişi ve kuruluşlara yetki vermek,
• Kişisel koruyucu donanımlarının piyasa gözetim ve
denetimini yapmak,
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine
yönelik inceleme, araştırma yapmak,
• Yayın, dökümantasyon ve istatistik çalışmaları
yapmak.
MEVZUAT ÇALIŞMALARIMIZ
2007 yılı itibariyle, 4857 sayılı İş Kanunu, 4703 ve
3146 sayılı Kanunlara göre Genel Müdürlüğümüz
sorumluluğunda olan toplam 35 adet Yönetmelik Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Ulusal Programda yer alan Avrupa Birliği İş Sağlığı
ve Güvenliği Direktiflerinin tümü Türk Mevzuatı ile
uyumlaştırılmıştır.
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ
(UİSGK)
Ülkemizde iş sağlığı
ve güvenliğinde
sosyal taraflar,
üniversite, sivil
toplum kuruluşları,
diğer ilgili kurum ve
kuruluşları bir araya
getirerek iş sağlığı ve
güvenliği konusunda
ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesine
yönelik tarafların görüş ve düşüncelerini açıklamalarını
sağlayan bir platform oluşturmak üzere kurulmuştur.
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIMIZ
Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği konusunda
yapılacak saha araştırmaları ve bilimsel çalışmalara destek
vermek ve araştırma kapasitesini geliştirmek amacı ile
ulusal düzeyde üniversiteler, kamu kurum kuruluşları,
işçi ve işveren örgütleri, meslek örgütleri ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Aynı
şekilde çağdaş ve uluslararası standartların takibi ve
ülke uygulamalarına entegrasyonunu sağlamak için
uluslararası kurum, kuruluşlara ve diğer ülkelerle işbirliği
ve proje çalışmaları artarak sürdürülmektedir.
Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerimiz
• Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Protokolü
• Milli Eğitim Bakanlığı Protokolü
• Üniversitelerle İşbirlikleri:
* Kocaeli Üniversitesi
* İstanbul Üniversitesi
* 9 Eylül Üniversitesi
• Almanya – BGAG Dresden Akademi İşbirliği
Protokolü
• Almanya – İnşaat Sektörü Meslek Sandığı İşbirliği
Protokolü
Ulusal ve Uluslararası Projelerimiz
• TÜBİTAK İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Modeli Projesi
• Balata Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Koşullarının ve Asbestoz Sıklığının
Araştırılması Projesi
• AB – Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
Projesi – İSAG Projesi
• Finlandiya – KKD Eşleştirme Projesi
• Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi
Ağı – ENETOSH Projesi
• AB – Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesi
• İSAG FAZ II Projesi
• Avrupa İş Sağlığı ve Güvenlik Ajansı Üyeliği (OSHA)
Projesi
İSG DUYARLILIK ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili tarafların ve
toplumun duyarlı hale getirilmesi ve bilinçlendirilmesi
amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde modern ve etkin
metotlarla eğitimi planlamak programlamak ve hayata
geçirmek üzere Eğitim Birimi kurulmuştur.
Ayrıca toplumda güvenlik kültürü bilinci oluşturulması için
ihtiyaç duyulan projelerin ve kampanyaların tasarlanması,
uygulanması ve izlenmesi amacı ile Yayın Komitesi ve
Tanıtım Birimi kurulmuştur.
• 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
• Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel
Konferansı
• İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HESME) Eğitim
Programı (2003)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumları (2004)
• Güvenlik Kültürü Seminerleri (2005)
• İnşaat Sektöründe İSG Kampanyası (2006)
• Maden Sektöründe İSG Kampanyası (2007)
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM), saha ve
laboratuvar çalışmaları yapan, danışmanlık ve eğitim
hizmetleri veren merkezimizdir. Başlıca faaliyetleri;
• İşyerlerinde fiziksel ve kimyasal ölçümler yapmak,
• Çalışanlara biyolojik ölçümler yapmak,
• Bu ölçümlerin laboratuvarda analizi yolu ile limit değerlere
uygunluğunu tespit etmek,
• İSG konusunda tüm taraflara danışmanlık ve eğitim
hizmetleri vermektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 42 İ Blok 4. Kat 06100
Emek / ANKARA
Tel: 0.312 215 50 21
Faks : 0.312 215 50 28
e-posta: isggm@csgb.gov.tr

http://kkd.isggm.gov.tr

http://insaat.isggm.gov.tr

http://maden.isggm.gov.tr

http://tr.osha.europa.eu

www.isggm.gov.tr
HEDEFİMİZ ÇALIŞANLARIN
YAŞAM KALİTESİNİ
YÜKSELTMEKTİR
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, isggm, iş güvenliği müdürlüğü, işçi sağlığı müdürlüğü, iş güvenliği müdürlüğü tanıtımı, isggm müdürlük, isg müdür

Arama Terimleri:

  • iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü
  • i sal ve gvenlii genel mdrl
  • iş güvenliği genel müdürlüğü
  • iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğü
  • isgenel müüdrlüğü
Firmalar, Genel Bilgiler kategorisinde bulunan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ sitemize 23 Temmuz 2013 tarihinde eklenmiş ve 62 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.